Teisinės paslaugos

Teisinės paslaugos | Skyrybos | Alimentai | Advokatai – Juristai24.lt

Teisinės paslaugos | Skyrybos | Alimentai | Advokatai – Juristai24.lt

Teisinės paslaugos

Skyrybos
Alimentai
Ginčai dėl vaikų
Teismo leidimai ir kita

Šeimos teisė

Registruotis

Palikimo termino atnaujinimas
Faktinis palikimo priėmimas
Testamentai
Įpėdinių ginčai ir kita

Paveldėjimas

Registruotis

Atlyginimo išieškojimas
Ginčai dėl neteisėto atleidimo
Nuobaudų apskundimas
Darbo sutarčių analizė ir kita

Darbo ginčai

Registruotis
Teisinės paslaugos | Skyrybos | Alimentai | Advokatai | JURISTAI

Nukentėjusiųjų gynimas
Žalos išieškojimas
Privataus kaltinimo bylos
Teistumo panaikinimas ir kita

Baudžiamoji teisė

Registruotis

Įmonių teisinis konsultavimas
Viešieji pirkimai
Skolų išieškojimas
“Teisių” grąžinimas ir kita

Kitos sritys

Registruotis
LAIMĖTOS BYLOS

Kodėl mes?

 Darbo principai

Teikiant profesionalias ir prieinamas teisines paslaugas ypatingai svarbu, kad Kliento poreikiai būtų išklausyti ir (…)

 Informavimas

Mes nepaliekame savo Klientų nežinioje, nuolat informuojame klientą, palaikydami glaudžius ryšius su juo, todėl Klientas (…)

 Pasiekiamumas

Su mūsų teisininkais visada lengvai susisieksite visoje Lietuvoje ir iš užsienio Jums priimtina forma – „Skype“ (…)

 Kainodara

Kiekvienas klientas nori mokėti tik už darbo rezultatą, bet ne už advokato biuro išlaikymą, ne už biurą aptarnaujančio personalo (…)

 Specializacija

Teisinių paslaugų rinkoje išsiskiriame aiškia specializacija šeimos, paveldėjimo, darbo ir baudžiamosios teisės srityse bei į Klientą orientuotu aptarnavimu.

 Asmeninis dėmesys

Mūsų patarimai Klientams visada aiškūs, pateikiami nesudėtinga kalba, be teisinei kalbai būdingų sudėtingų terminų (…)

 Patirtis

Nuolat susidurdami su įvairiausiomis teikiamų teisinių paslaugų situacijomis nuo 2009 metų sukaupėme didelę teisinę (…)

 Universalumas

Dirbame visoje Lietuvoje ir su Klientais iš užsienio. Klientams pageidaujant konsultuojame lietuvių ir 6 užsienio kalbomis (…)

Rekomendacijos

Teisinės paslaugos