Palikimą nepilnamečių vardu galima priimti tik teismo leidimu

Švenčionių rajono apylinkės teismo 2010 m. sprendimu pareiškėjai D. buvo nustatyta nepilnamečio vaiko (jos anūko) E. globa ir ji paskirta jo globėja neterminuotai.

2017 m. sausį mirė pareiškėjos D. motina (E. prosenelė), kuri dar 2015 m. sudarė notarinį testamentą, kuriuo pareiškėjai D. ir E. (savo provaikaičiui) paliko visą savo palikimą.

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.188 str. 1 d. 2 punkte nustatyta, kad „Be išankstinio teismo leidimo tėvai neturi teisės savo nepilnamečių vaikų vardu priimti ar atsisakyti priimti palikimą“, todėl pareiškėja D. 2017 m. vasario mėn. kreipėsi į Švenčionių rajono apylinkės teismą dėl teismo leidimo priimti nepilnamečio globotinio E. vardu palikėjos palikimą.

TEISMO SPRENDIMO ESMĖ

Švenčionių rajono apylinkės teismas 2017 m. kovo 1 d. nutartyje konstatavo, kad nepilnamečio globotinio E. interesai priėmus palikimą nebus pažeisti, nes teismo nuomone, paveldėtas turtas bus panaudotas globotinio E. poreikiams tenkinti. Tam neprieštaravo ir vaiko teisių apsaugos institucija, todėl teismas leido pareiškėjai priimti palikimą savo globotinio E. vardu.

JURISTAI24.LT komentaras:

„Pagrindinis nacionalinių valdžios institucijų rūpestis – maksimaliai apsaugoti vaiko turtinius interesus tol, kol jis suaugs ir galės pats tvarkyti savo turtą, todėl džiaugiuosi teigiamu ir operatyviu šios bylos rezultatu“, – teigia šioje byloje pareiškėjos D. interesus gynęs Teisinių paslaugų portalo JURISTAI24.LT juristas Eugenijus Gaščenka.