Vis dar galima susigrąžinti atimtas „teises“ anksčiau laiko

Ignalinos rajono apylinkės teismas 2014 m. gruodį pripažino R. kaltu padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – LR ATPK) 127 str. 3 d dalyje, paskyrė jam 1158,00 Eur (4000,00 Lt) baudą ir atėmė teisę vairuoti transporto priemones trejus metus.

BYLOS APLINKYBĖS

2014 m. lapkričio mėn. Ignalinoje, Ateities gatvėje, neblaivus (0,66 prom.) vairuodamas automobilį, nepasirinko saugaus atstumo iki ta pačia kryptimi priekyje važiuojančio automobilio, atsitrenkė į jį, išvažiavo į priešpriešinio eismo juostą ir atsitrenkė į prie šaligatvio stovintį automobilį, apgadindamas dar dvi kitiems asmenims priklausančias transporto priemones.

Savo kaltę nuo pat įvykio pradžios pripažino ir dėl to nuoširdžiai gailėjosi, atsakomybę sunkinančių aplinkybių nustatyta nebuvo.

LR ATPK 329 straipsnyje nustatyta, kad „jeigu asmuo, kuriam atimta teisė vairuoti transporto priemonę, vidaus vandenų transporto priemonę arba teisė medžioti ar užsiimti žvejyba, teisės atėmimo laikotarpiu nepadarė teisės pažeidimo, nuobaudą paskyręs organas (pareigūnas), gavęs asmens prašymą, gali, praėjus ne mažiau kaip pusei paskirtojo laiko, o kai tokia teisė atimta už tai, kad asmuo padarė teisės pažeidimą būdamas neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų, taip pat gavęs ir Vyriausybės įgaliotų atlikti medicininę ir švietėjišką atestaciją institucijų pažymą, sutrumpinti nurodytos teisės atėmimo terminą“.

2017 m. kovo mėn. dėl teisės vairuoti transporto priemones atėmimo termino sutrumpinimo prašymu kreipėsi į Ignalinos rajono apylinkės teismą.

TEISMO SPRENDIMO ESMĖ

Ignalinos rajono apylinkės teismas 2017 m. kovo  20 d. nutartyje konstatavo, kad byloje nėra aplinkybių, dėl kurių R. atžvilgiu negalėtų būti taikomas LR ATPK 329 str., todėl išimties tvarka, sutrumpino R. teisės vairuoti transporto priemones atėmimo terminą devyniais mėnesiais.

JURISTAI24.LT komentaras:

„2017-01-01 įsigaliojęs Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas jau nebenumato galimybės sutrumpinti teisės vairuoti transporto priemones atėmimo termino, tačiau vairuotojai, kuriems „teisės“ atimtos iki 2017-01-01, dar turi teisę prašyti teismo atėmimo terminą sutrumpinti, nes tokie prašymai nagrinėtini vadovaujantis LR ATPK, kuris tokią galimybę numatė“, – teigia šioje byloje pareiškėjo R. interesus gynęs Teisinių paslaugų portalo JURISTAI24.LT juristas Eugenijus Gaščenka.