Juristas E. Gaščenka: „Palikimą galima priimti ir po daugiau kaip 16 metų“

Anykščių rajono apylinkės teismas

Anykščių rajono gyventoja E. 2000 metais sudarė testamentą, kuriuo jai priklausantį gyvenamąjį namą, ūkinius pastatus ir prie šio namo esantį žemės sklypą, esančius viename Anykščių rajono miestelyje, bei visą kitą turtą, kuris priklausė palikėjai E. jos mirties dieną, paliko pareiškėjo N. motinai J.

Po palikėjos E. mirties 2000 m. gruodžio mėn., jos namuose apsigyveno pareiškėjo N. motina J., kuri prižiūrėjo namus, juos faktiškai valdė ir rūpinosi kaip savo, taip pat pradėjo tvarkyti palikėjos E. turto dokumentus bei atliko kitus aktyvius veiksmus, iš kurių matyti, kad palikimą priėmė ir tai darė iki pat savo mirties 2016 m. spalio mėn.

Tačiau dėl pareiškėjui N. nežinomų priežasčių jo motina J. dėl palikimo priėmimo į notarų biurą nesikreipė, dėl palikėjos E. palikimo byla nebuvo užvesta ir paveldėjimo teisės liudijimas neišduotas.

2017 m. sausio mėn. pareiškėjas kreipėsi į notarų biurą dėl savo motinos J. palikimo priėmimo, tačiau negalėjo įrodyti, kad jo motina J. priėmė E. palikimą, tačiau notarai atsisakė išduoti tai patvirtinančius dokumentus, nes pareiškėjo N. motina J. nebuvo priėmusi palikimo po E. mirties.

Todėl pareiškėjas N. 2017 m. vasario mėn. kreipėsi į Anykščių rajono apylinkės teismą, prašydamas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jo motina J. po E. mirties 2000 m. gruodžio mėn. priėmė palikimą faktiškai pradėdama valdyti paveldėtą turtą.

TEISMO SPRENDIMO ESMĖ

Anykščių rajono apylinkės teismas 2017 m. kovo 22 d. sprendime konstatavo, kad pareiškėjo N. motina J. yra teisėta E. turto paveldėtoja, todėl pareiškėjo pareiškimas yra pagrįstas.

Teismas taip pat pažymėjo, kad pasirinktinai priimti palikimo negalima, tai įpėdinis, priėmęs dalį palikimo, laikomas priėmusiu visą palikimą. Pradėjus faktiškai valdyti paveldimo turto dalį, laikoma, kad įpėdinis priėmė visą turtą, nepriklausomai nuo jo buvimo vietos. Teismas nenustatė pagrindo abejoti nurodytais dokumentais, kadangi pareiškėjo paaiškinimai, liudytojo parodymai nuoseklūs, neprieštaraujantys tarpusavyje.

Teismas konstatavo, kad pareiškėjo N. prašomą nustatyti faktą patvirtino tiek apklaustas liudytojas, tiek ir kiti byloje esantys įrodymai, todėl  juridinę reikšmę turintis faktas  nustatytinas  teismine tvarka.

JURISTAI24.LT komentaras:

„Džiaugiuosi, kad teismas šioje byloje priėmė palankų pareiškėjo N. atžvilgiu sprendimą, nes juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas šioje byloje nepažeidžia kitų asmenų teisių, nes paveldėjimo teisės liudijimas į palikėjos E. palikimą nebuvo išduotas, paveldimas turtas neperleistas tretiesiems asmenims, dėl šio turto niekas nesikreipė daugiau kaip 16 metų, todėl šis turtas, veikiausiai, būtų ir toliau likęs eiliniu dar vienu apleistu miestelio namu“, – teigia šioje byloje pareiškėjo N. interesus gynęs Teisinių paslaugų portalo JURISTAI24.LT juristas Eugenijus Gaščenka.